Skola/förskola

Personalens samarbete kring barnet är en förutsättning för elev/barn skall få det utvecklingsstöd de behöver. I detta samarbete ligger stor kraft som skall tas tillvara. Personalen får ett verktyg att använda sig av vid olika situationer med elever/barn. Genom detta samarbete kan elev/barn få det stöd det behöver för att kunna tillgodogöra sig den pedagogiska verksamheten.

Syfte i skola/förskola.

• Att lyfta och synliggöra elevens/
barnets olika kommunikationsinitiativ det vill säga både kroppsligt och verbalt. Därmed kan relationer mellan lärare och barn stärkas samt mellan barn och barn.
• Skapa förutsättningar för barn att utveckla en god självkänsla.
• Att öka barns trygghet och därigenom minimera orsaken till konflikter.
• Att stimulera den språkliga förmågan.
• Öka barnets/elevens lärande förmåga.

Vägledning innebär att:

• Utveckla personalen i att använda utvecklingsstödjande kommunikation i det sociala samspelet.
• Öka personalens medvetenhet om sin betydelse för att bidra till ett ledarskap som sätter fokus på eleven/barnets egna förmågor och kompetenser.