Sekretess

Materialet visas endast för berörda parter.

Familjen kan få en familjefilm efter avslutat uppdrag.

All övrigt filmmaterial raderas.