Metoden

Maria Arts är grundare till denna metod.

Begreppet Marte Meo betyder
”Av egen kraft”.

Metoden kommer från Holland och används idag runt om i världen. Marte Meo-modellen förekommer inom olika verksamheter såsom familjehem, skola/förskola, Mvc och Bvc, ungdomspsykiatrin etc. Metoden bygger på en människosyn där människans egna krafter och förmåga till kommunikation skall tas tillvara. Möten mellan människor utgör en viktig utgångspunkt för all utveckling där båda parter är betydelsefulla för samspelet.