Familjebehandling

Metoden är en form av handledning till den vuxne där Marte Meo terapeuten använder videofilmning som ett verktyg. Marte Meo terapeuten filmar vardagliga situationer, analyserar och redigerar sedan filmen. Terapeuten fokuserar på vilket utvecklingsstöd barnet behöver.
Utifrån en specifik frågeställning tittar föräldern och Marte Meo terapeuten på korta sekvenser, av vad som är verksamt i samspelet och kommunika-tionen mellan barn och förälder. Att se sig själv och sitt barn på film är ett starkt instrument till förändring.
En insats med hjälp av Marte Meo metoden brukar i regel röra sig om 5-8 tillfällen beroende på vilka frågeställ-ningar man väljer att arbeta kring.